Požiarna prevencia počas vykurovacej sezóny

 14.10.2020

Vážení občania
Jesenné obdobie so sebou prináša čoraz viac chladnejších dní, na základe ktorých začína
vykurovacia sezóna, pri ktorej dochádza k opätovnému spusteniu vykurovacích zariadení.
Medzi takéto zariadenia patria tieto druhy kotlov: na tuhé, plynné a kvapalné palivo
a elektrické vykurovacie zariadenia. Pri týchto druhoch vykurovacích zariadení môže byť
zlou manipuláciou alebo nedodržaním správnej kontroly spôsobený požiar. Veľmi dôležité je
sa držať pokynov, ktoré ustanovujú výrobcovia alebo revízny technik.
Neodbornou manipuláciou, inštaláciou a prevádzkovaním vykurovacích telies, komínov
a dymovodov dochádza k zvýšenému riziku vzniku požiaru. Najčastejšia príčina týchto
požiarov je nevyhovujúci technický stav dymovodov a komínov, nesprávna inštalácia,
obsluha alebo zlý technický stav vykurovacích telies. Okrem spomenutého asistuje i
nedbalosť a neopatrnosť pri manipulácii s otvoreným ohňom, horľavinami či žeravým
popolom.
Hasiči za účelom eliminácie požiarov v obytných domoch a iných objektoch odporúčajú
skontrolovať stav vykurovacích telies ešte pred ich použitím, inštalovať ich podľa návodu
výrobcu, dbať na ich kontrolu počas prevádzky, vysypávať popol do nehorľavých nádob a
dodržiavať predpisy pre skladovanie a používanie horľavých kvapalín, plynov a pod.
Povinnosťou každého majiteľa vykurovacieho zariadenia je zabezpečovať pravidelné
čistenie a kontrolu komínov. Kto vykonáva čistenie a kontrolu musí mať na tieto činnosti
vyhovujúce nástroje, zariadenia resp. prístroje. Ak čistenie a kontrolu neviete vykonať
sami, kontaktujte odborníka – kominára.
Nezabúdajte ani na fakt, že v priestore vykurovacích telies, komínov a dymovodov nesmú
byť uskladnené horľavé látky. Je to z dôvodu, že horľavé látky by sa mohli vznietiť
pôsobením iniciátora (plameň, iskra, žeravý popol a pod.)
V prípade hroziaceho nebezpečenstva sa snažte konať pokojne, s rozvahou a bez paniky.
Najprv chráňte život a zdravie a až potom majetok. Prípadný požiar čo najskôr ohláste na
tiesňovú linku č. 150 alebo 112. Čas venovaný dodržiavaniu zásad protipožiarnej bezpečnosti
sa určite mnohonásobne vyplatí.
Dúfame že našimi dobre mienenými radami a odporúčaniami spoločne predídeme
vzniku požiarov vo Vašich domácnostiach. Prajeme vykurovacie obdobie bez požiarov
a neželaných udalostí a spokojne prežitie zimného obdobia v teple Vášho domova.

oddelenie požiarnej prevencie
Okresné riaditeľstvo
Hasičského a záchranného zboru
Košice - okolie


1 2 >

Vývoz TKO

Údaje o obci

Štát: Slovensko Hustota: 16,5  obyv./km2
Región: Abovský Starosta: Milan Diheneščík
Okres: Košice okolie Časové pásmo: SEČ (UTC+1)
Nadmorská výška: 221 m n. m. PSČ: 044 18
Rozloha: 3025 ha Tel. predvoľba: +421 - 55
Obyvateľstvo: 473 Kód: 522023

 

 

Úradné hodiny

Pondelok: 08:00 - 12:00 13:00 - 14:30
Utorok: Nestránkový deň
Streda: 08:00 - 12:00 13:00 - 14:30
Štvrtok: Nestránkový deň
Piatok: 08:00 - 12:00 13:00 - 14:00

http://www.slovensko.sk/

Link na FS Roňvu

https://fsronvasnm-sk.webnode.sk

Fotogaléria

Kalendár

SAMOSPRÁVA ONLINE