História FS Roňva a foto


Folklórna skupina je združenie ľudí rôznych vekových kategórií so záujmom o umelecké dedičstvo zachované v obyčajoch, zvykoch, tradíciách a spevoch minulých generácií. Občianským združením je od roku 2014.

HISTÓRIA : Začiatky ženskej speváckej skupiny v Slanskom Novom Meste, podľa obecnej kroniky : bola založená v roku 1969 miestnou organizáciou sväzu žien,konkrétne členkami Mariou Šustrovou a Margitou Stančikovou.

V 80-tých rokoch min.storočia v obci pôsobila aj mužská spevácka skupina. Spoločne sa zúčastňovali na rôznych kultúrnych,spoločenských akciách. Napr. : Dargovská ruža , v roku 1973 - sólovy spev- Pavla Belišková - 2.miesto, rok 1986 - Ján Farkaš - 1.miesto atď.
DNES : Názov Roňva navrhli členky - podľa rieky,ktorá pramení v blízkom lese v oblasti Kačmarky.Z obecnej kroniky,ktorá sa písala od roku 1933 sme sa dozvedeli,že prvá dedina Ujvaroš ležala v údolí potoka Roňva. (dnes Slanské Nové Mesto )Folklórnu skupinu ROŇVA tvorí ženská spevácka skupina ( 2011) a mužská spevácka skupina( 2013 ). Ich vyformovanie znamenalo vznik dedinskej folklórnej skupiny. Vedúcim skupiny sa stal Ján Farkaš,ktorý tvorí samostatnú kapitolu úspešnej reprezentácie obce,nielen v blízkom okolí,ale aj vo svete. Zúčastnil sa ako člen slovenskej delegácie,na prezentovaní nášho folklóru v sídle Europského Parlamentu v Štrasburgu.
Skupina pod vedením p.Farkaša sa zúčastňuje súťaží ako napr. : DARGOVSKÁ RUŽA 2012 SVINICA - ŽSS ROŇVA získala diplom v 1.pásme

sólový spev p.Farkaš - ZLATÉ PÁSMO + účasť na okresnom kole DR

sólový spev p. Kišová- získala diplom v 2. pásme

ŠPIVANEČKY MOJO 2012 Slanec - ŽSS ROŇVA sa umiestnila na 3. mieste.

DARGOVSKá RUŽA 2013 SVINICA - ŽSS ROŇVA získala diplom v 1.pásme

sólový spev p.Farkaš - diplom za 1.pásmo

sólový spev p.Kišová - diplom za 2.pásmo

ŠPIVANEČKY MOJO 2013 Slanec - ženská skupina získala 2.miesto

už ako FS ROŇVA mužská skupina získala 1.miesto

p.Kišová získala 3.miesto

  


Vytvorte si vlastné stránky zadarmo: http://www.webnode.sk/

Veľké poďakovanie patrí všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom pričinili o napredovanie našej folklórnej skupiny Roňva ,ako aj všetkým, ktorí nám finančne pomáhajú, aby sme to zvládli. 


ĎAKUJEME

FS Roňva Slanské Nové Mesto
Číslo účtu : 5054016457/0900


Úradné hodiny

Pondelok: 08:00 - 12:00 13:00 - 14:30
Utorok: Nestránkový deň
Streda: 08:00 - 12:00 13:00 - 14:30
Štvrtok: Nestránkový deň
Piatok: 08:00 - 12:00 13:00 - 14:00

http://www.slovensko.sk/

Link na FS Roňvu

https://fsronvasnm-sk.webnode.sk

Fotogaléria

Kalendár

SAMOSPRÁVA ONLINE