Kontakty

Toto webové sídlo www.slanskenovemesto.sk spravuje Obec Slanské Nové Mesto je spracované a naplnené v súlade s platnou legislatívou, podľa pravidiel prístupnosti webového sídla podľa prílohy č. 1 Výnosu o štandardoch pre IS VS (účinnosť 1.10.2008, vydaný vo Finančnom spravodajcovi MF SR č. 9/2008).

Správca obsahu

Obec Slanské Nové Mesto

Adresa:
Obecný úrad Slanské Nové Mesto
Slanské Nové Mesto 54
044 18  Kalša

IČO:  00324744

Samosprávny kraj: Košický kraj
Okres: Košice okolie
Región: Abovský
Počet obyvateľov: 499
Rozloha: 3025 ha
Prvá písomná zmienka: v roku 1330

Všeobecné informácie: obec@slanskenovemesto.sk     tel:+421556968518
Podateľňa: obec@slanskenovemesto.sk
Starosta: Milan Diheneščík, tel: +421 915 965 033, e-mail: obec@slanskenovemesto.sk

Sekretariát: 
Tel.:
+421 55 696 85 18

E-mail: obec@slanskenovemesto.sk

Kompetencie:
Obec Slanské Nové Mesto je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne ( zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Stavebný úrad pre obec Slanské Nové Mesto je zriadený na Miestnom úrade.

Úradné hodiny: 

Pondelok   8.00 - 12.00 13.00 - 14.30
Utorok Nestránkový deň
Streda 8.00 - 12.00 13.00 - 14.30
Štvrtok Nestránkový deň
Piatok 8.00 - 12.00 13.00 - 14.00


Technický prevádzkovateľ webstránky: webex.sk

Ostrovského 2
040 01 Košice

info@webex.sk

Úradné hodiny

Pondelok: 08:00 - 12:00 13:00 - 14:30
Utorok: Nestránkový deň
Streda: 08:00 - 12:00 13:00 - 14:30
Štvrtok: Nestránkový deň
Piatok: 08:00 - 12:00 13:00 - 14:00

http://www.slovensko.sk/

Link na FS Roňvu

https://fsronvasnm-sk.webnode.sk

Fotogaléria

Kalendár

SAMOSPRÁVA ONLINE