Alchýmia triedenia komunálneho odpadu - Informačný materiál

 07.04.2022

V tomto informačnom materiáli Vám prinášame aktualizovanú a rozšírenú veerziu príručky o odpadoch s názvom Alchýmia triedenia komunálneho odpadu. Aktualizáciu tohto najobsiahlejšieho edukatívnemu materiálu o triedení a predchádzaní vzniiku odpadov, sme pre samosprávy a verejnosť pripravili v spolupráci s organizáciou Inštitút ciruklárlnej ekonomiky (INCIEN)  nadväzujúc na pôvodný materiál pre Bratislavu, známy pod názvom Waste For Dummies, ktorého autorkami sú Barbora Nedeľková a Barbora Šablová.

Aktualizovaný materiál je pripravený pre všetky varianty triedeného zberu, s ktorými sa v našich partnerských obciach stretávame. Materiál je k voľne dispozícii na stiahnutie, voľné šírenie a zdieľanie samosprávami i verejnosťou. I


Zoznam aktualít:

1 2 3 >