POMOC UKRAJINE

 10.03.2022

Od soboty 26. februára 2022 od 12.00 je v Slovenskej republike vyhlásená mimoriadna situácia. Vláda ju na návrh ministra vnútra vyhlásila v sobotu dopoludnia v súvislosti s hromadným prílevom cudzincov na územie SR pred vojnou na Ukrajine. Cieľom je utvoriť podmienky na prijatie nevyhnutných opatrení na zamedzenie či zmiernenie následkov tejto mimoriadnej udalosti

Ministerstvo vnútra zriadilo kontakty, na ktoré sa môže verejnosť obrátiť v prípade záujmu pomôcť občanom Ukrajiny utekajúcim pred vojnou.

E-MAIL: pomocpreukrajinu@minv.sk

TELEFÓN: +421 2 48 59 33 12 

Kontakty slúžia na nahlasovanie materiálnej pomoci (detské plienky a strava pre deti, šatstvo, oblečenie, hygienické potreby, trvanlivé potraviny, atď.) a ponuky ubytovania.

Infolinky pre ukrajinsky hovoriace osoby

Slovensko od 1. marca poskytuje dočasné útočisko občanom Ukrajiny a ich príbuzným - plus informačný leták

Upozorňujeme, že ťažkú situáciu vojnových utečencov z Ukrajiny môžu zneužiť obchodníci s ľuďmi

ZDROJ: "https://www.minv.sk/?tlacove-spravy&sprava=pomoc-ukrajine"

Linky na webové stránky s informáciami pre odídencov z Ukrajiny:

https://www.upsvr.gov.sk/media/medialne-spravy/uzitocne-informacie-pre-obcanov-ukrajiny-korisna-informacia-dla-gromadan-ukraini-useful-information-for-citizens-of-ukraine.html?page_id=1159972

https://www.employment.gov.sk/sk/uvodna-stranka/informacie-odidencov-z-ukrajiny/informacie-odidencov-z-ukrajiny.html

 

Zoznam aktualít:

1 2 >