Územný plán obce.

 14.04.2022

Správa o hodnotení územnoplánovacej dokumentácie a návrh strategického dokumentu ,,Územný plán obce Slanské Nové Mestoˮ je zverejnený aj na www. slanskenovemesto.sk v časti POVINNÉ ZVEREJŇOVANIE - Územné plány.

Zoznam aktualít: