Komisie pri OZ

Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov.

Predseda:

                Kvetoslava Stančíková

Členovia:

                  Peter Sarvaš

          Ing. Pavol Moškvan