Kontakty

Toto webové sídlo www.slanskenovemesto.sk spravuje Obec Slanské Nové Mesto je spracované a naplnené v súlade s platnou legislatívou, podľa pravidiel prístupnosti webového sídla podľa prílohy č. 1 Výnosu o štandardoch pre IS VS (účinnosť 1.10.2008, vydaný vo Finančnom spravodajcovi MF SR č. 9/2008).

Správca obsahu

Obec Slanské Nové Mesto 

Adresa:
Obecný úrad Slanské Nové Mesto 
Slanské Nové Mesto 54
044 18  Kalša

IČO: 00324744

Samosprávny kraj: Košický kraj
Okres: Košice okolie
Región: Abovský
Počet obyvateľov: 466
Rozloha: 3025 ha
Prvá písomná zmienka: v roku 1330

Všeobecné informácie: obec@slanskenovemesto.sk, tel:+421 55 696 85 18
Podateľňa: obec@slanskenovemesto.sk
Starosta: Ján Takáč, e-mail: obec@slanskenovemesto.sk, tel: +421 915 965 033
Informácie o napĺňaní webového sídla: obec@slanskenovemesto.sk

Sekretariát: 
Tel.:
 +421 55 696 85 18

E-mailobec@slanskenovemesto.sk

Kompetencie:
Obec Slanské Nové Mesto je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne (zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Stavebný úrad pre obec Slanské Nové Mesto je Spoločný obecný úrad so sídlom v Ruskove.

Úradné hodiny: 

Pondelok   8.00 - 12.00 13.00 - 15.00
Utorok Nestránkový deň
Streda 8.00 - 12.00 13.00 - 16.00
Štvrtok Nestránkový deň
Piatok 8.00 - 12.00

Technický prevádzkovateľ webstránky:

webex.sk
Ostrovského 2
040 01 Košice
Slovenská republika

e-mail: info@webex.sk