Naša obec

Obec Slanské Nové Mesto leží na rozhraní Abova a Zemplína v južnej časti Slanských vrchov. Chotár s rozlohou 3012 ha asi z dvoch tretín tvoria lesy, ostatnú časť prevažne orná pôda. Intravilán obce obmývajú potoky Roňava a Slančík. Územie obce má charakter mierne kopcovitého terénu. K obci patria osady Jozefova pusta a Vyšný majer.