Objednávky

1 2 3 4 >

Objednávky

Číslo objednávky Dátum vyhotovenia objednávky Identifikácia zmluvy a popis plnenia Hodnota plnenia Dodávateľ
002/2015 19.01.2015 002/2015
preprava materiálu, zimná údržba
208,00 € Bar Violet
001/2015 02.02.2015 001/2015
dopracovanie PD - chodník
0,00 € Údi Košice s.r.o.
003/2015 28.02.2015 003/2015
presun materialu
0,00 € Bar Violet
004/2015 20.04.2015 004/2015
preprava materiálu - zimná údržba
0,00 € Bar Violet
005/2015 20.04.2015 005/2015
výkopové práce
0,00 € SEKY s.r.o.
006/2015 27.04.2015 006/2015
čistenie komínov
0,00 € Kominárstvo Trebišov
007/2015 18.05.2015 007/2015
preprava materálu
0,00 € Bar Violet
008/2015 10.06.2015 008/2015
preprava materiálu
0,00 € Bar Violet
009/2015 28.07.2015 009/2015
doplnenie zmien
0,00 € Projektová kancelária - Ing. Jarmila Verešpejová
010/2015 10.08.2015 010/2015
preprava materálu
0,00 € Bar Violet
011/2015 17.09.2015 011/2015
15ks 110l odpadové nádoby
0,00 € Katis s.r.o.
012/2015 02.10.2015 012/2015
práce - úprava okolia cintorína
330,00 € SEKY s.r.o.
013/2015 06.10.2015 013/2015
rozšírenie stavebných úprav - zateplenie MŠ
0,00 € Projektová kancelária - Ing. Jarmila Verešpejová
014/2015 16.10.2015 014/2015
materiál DHZ, prípravu MŠ
0,00 € Bar Violet