Zápis do 1 roč. ZŠ Slanec

 28.03.2023

Riaditeľstvo školy ZŠ s MŠ Slanec oznamuje zákonným zástupcom, že zápis žiakov do 1. ročníka ZŠ na šk. r. 2023/2024 sa uskutoční dňa 4.4.2023, v čase od 8.00 hod. - do 15.00 hod. v klubovni ZŠ Slanec. Na zápise je nutná účasť dieťaťa a zákonného zástupcu! Je potrebné priniesť: - rodný list dieťaťa /kópia/ - zdravotná kartička poistenca - dieťaťa /kópia/ - predložiť občiansky preukaz rodiča /zákonného zástupcu/ - poplatok v sume 15,- EUR /za objednané predpísané písanky tvarov písmen v 1. ročníku, je potrebné uhradiť v deň zápisu 4.4.2023/ Rozhodnutia o prijatí / neprijatí do 1. ročníka na šk. r. 2023/2024 budú rodičom oznámené v zákonnej lehote.

Zoznam aktualít:

1 2 3 >